Art exhibition in Xian, China

Art exhibition in Xian, China, 2010